• Choroby limfoproliferacyjne płuc
  • Choroby infekcyjne płuc – możliwości diagnostyczne badania mikroskopowego.
  • KOMITET NAUKOWY