Choroby infekcyjne płuc – możliwości diagnostyczne badania mikroskopowego.