Cytologia w diagnostyce chorób układu oddechowego.
Samoistne zapalenia śródmiąższowe płuc – obraz kliniczny, radiologiczny i patomorfologiczny.
Zmiany ziarniniakowe i guzkowe w płucach
Upcoming Events
You can find the upcoming events in this section.
Events Nearby
You can find the events nearby in this section.
  • Choroby pochodzenia naczyniowego, zapalenia naczyń.
  • Choroby nienowotworowe i nowotworowe wieku dziecięcego.
  • KOMITET NAUKOWY
Explore Venues
You can find the last added venues in this section.
Newsletter
Join our e-newsletter list to follow closely all news.
Latest Posts
You can find the latest posts in this section.