Poznań

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2009 rok). Specjalista Onkologii Klinicznej. Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zaylandów w Poznaniu. Wykładowca Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych...
  • 17 października 2022
Read More