dr hab. Bartłomiej Budny

Dr hab. n. med. Bartłomiej Budny, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Biolog molekularny, specjalista z dziedziny „Laboratoryjna Genetyka Medyczna”. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Instytutu im. Maxa-Plancka w Berlinie (Zakład Genetyki Człowieka). Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, koordynator przedmiotu „Molecular Biology” dla studentów medycyny programu nauczania w języku angielskim. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz autor ponad 40 doniesień z konferencji zagranicznych i krajowych. Członek komisja ds. Genetyki Medycznej przy Europejskim Towarzystwie Genetyki Człowieka (European Board of Medical Genetics EBMG by European Society of Human Genetics ESHG), posiada europejski certyfikat klinicznego genetyka laboratoryjnego (Clinical Laboratory Geneticists). Członek towarzystw naukowych między innymi Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, (European Society of Human Genetics ESHG) oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka PTGCz. Promotor prac doktorskich i magisterskich.

Laureat nagrody Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka ESHG „Isabelle Oberlé Award” za wybitne osiągnięcie z zakresu identyfikacji nowych genów uczestniczących w patogenezie chorób człowieka. Laureat nagrody im. M. Kopernika oraz nagród krajowych za osiągnięcia naukowe.

Leave a Comment

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Szczegóły