dr n. med. Katarzyna Stencel

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2009 rok). Specjalista Onkologii Klinicznej. Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zaylandów w Poznaniu. Wykładowca Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych, a w 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Czynniki prognostyczne i wybrane czynniki predykcyjne w aspekcie postępowania terapeutycznego u chorych na raka płuca do 45 roku życia”. Redaktor prowadzący portalu medycznego eOnkologia. Od 2011 roku współbadacz, a od 2023 roku Główny Badacz w badaniach klinicznych 1., 2. i 3. fazy dotyczących głównie raka płuca i nowotworów klatki piersiowej a także innych nowotworów litych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), Polskiej Grupy Raka Płuca (PGRP) oraz International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) oraz European Society for Medical Oncology (ESMO).

Szczegóły