Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

Dr hab. n. med. Renata Langfort, prof. nadzw. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
ukończyła I wydział Warszawskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet Warszawski i rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii ówczesnej Warszawskiej Akademii Medycznej, uzyskując I i II stopień specjalizacji z patomorfologii pod kierunkiem prof. dr. n. med. Stefana Krusia. W 1994 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a od 1995 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie pracuje do dzisiaj, pełniąc funkcję kierownika zakładu.
W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego IGiChP.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach, głównie dotyczących chorób układu oddechowego. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiej Grupy raka Płuca, Polskiej Koalicjii Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, International Association for the Study of Lung Cancer.
Od 2016 roku pełni funkcję wice-przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Patologów.
Obecnie aktywnie współuczestniczy w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącym „Wsparcia procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”.
Prowadzi również zajęcia dydaktyczne w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Szczegóły