AKADEMIA PATOLOGA 2022
dni
godzin
minut
sekund
List intencyjny

W Polsce szacuje się, że pracuje około 450 patologów. Średnio przypada 86 tys. pacjentów na jednego patologa. W obecnej dobie rozwoju wiedzy, terapii i nowych technologii, specjalizacja kierunkowa patologów szczególnie dotycząca chorób płuc jest w pełni uzasadniona. Do uzyskania doświadczenia w danej specjalizacji potrzebny jest czas i tysiące przerobionych przypadków w praktyce. Średnia wieku patomorfologów w Polsce wynosi 56 lat w związku z tym zainteresowanie młodych patologów jak i doświadczonych specjalistów tematyką chorób płuc wydaje się bardzo potrzebne wręcz kluczowe. W Polsce są duże ośrodki zajmujące się leczeniem płuca, w których pracuje niewystarczająca ilość wykwalifikowany patomorfologów. Dlatego firma AstraZeneca w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Patologów zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym „ Akademia Patologa – Choroby Płuc”. Ocena patomorfologiczna jest kluczową w procesie diagnostyki pacjenta i wraz z oznaczeniami biologii molekularnej bezpośrednio wpływa na wybór terapii chorego. Poniżej przedstawiamy założenia projektu oraz kalendarz wydarzeń szkoleniowych.

Cele Akademii Patologa
JAKOŚĆ

Poprawa jakości rozpoznań patomorfologicznych

WIADOMOŚCI

Rozszerzenie wiadomości z zakresu chorób płuc

współpraca

Poprawa współpracy klinicysta/patomorfolog/biolog molekularny

edukacja

Zwiększenie liczby patologów specjalizujących się w zakresie chorób płuc

Akademia Patologa to projekt nowoczesnego interaktywnego panelu wymiany informacji”

Formuła wydarzeń
Poznaj formę wydarzeń

Warsztaty

Praktyczne warsztaty z użyciem mikroskopów i wspólnej oceny przypadków

Webinaria

Interaktywna forma poprzez platformy cyfrowe i wspólne omawianie przypadków z wykładowcami.

Konferencje

W gronie liderów opinii omówimy najnowsze doniesienia oraz aktualne wytyczne

Case-study

Wszystkie formy wydarzeń będą realizowane z sesjami przypadków oraz dyskusji.

Tematy Kursów 2021/2022
Poznaj tematy wiodące cyklu
 1. Budowa histologiczna układu oddechowego. Badania histochemiczne wykorzystywane w diagnostyce chorób układu oddechowego.
 2. Techniki pobierania materiału pulmonologicznego do badania patomorfologicznego.Rodzaje/typy materiałów tkankowych/cytologicznych wykorzystywanych w diagnostyce patomorfologicznej chorób układu oddechowego i standardy ich opracowania. Artefakty i zmiany incydentalne widoczne w preparatach mikroskopowych.
 3. Rola zespołów interdyscyplinarnych w diagnostyce chorób układu oddechowego. Korelacja zmian mikroskopowych z obrazem radiologicznym i badaniami czynnościowymi.
 4. Klasyfikacja WHO nowotworów płuca. Zmiany przednowotworowe. Nowotwory neuroendokrynne płuca.
 5. Rak płuca – diagnostyka patomorfologiczna i molekularna. Rozpoznanie patomorfologiczne i badanie molekularne – decyzja o wyborze terapii
 6. Rzadsze nowotwory łagodne i złośliwe płuca. Diagnostyka przerzutów nowotworowych w płucach. Różnicowanie pomiędzy rakiem płuca a międzybłoniakiem opłucnej.
 7. Choroby infekcyjne płuc – możliwości diagnostyczne badania mikroskopowego.
 8. Choroby obturacyjne płuc – choroby tytoniozależne (RB, DIP, SRIF, PLCH), zapalenie oskrzeli i oskrzelików, rozstrzenie i rozedma płuc. Korelacja zmian mikroskopowych z obrazem radiologicznym.
 9. Choroby pochodzenia naczyniowego i zapalenia naczyń. Prezentacja przypadków.
 10. Samoistne zapalenia śródmiąższowe płuc – obraz kliniczny, radiologiczny i patomorfologiczny. Standardy rozpoznania IPF.
 11. Choroby ziarniniakowe nieinfekcyjne i inne choroby śródmiąższowe płuc. Choroby płuc związane z narażeniem zawodowym, środowiskowym. Zmiany związane z terapią.
 12. Choroby limfoproliferacyjne płuc. Choroby płuc związane z chorobami układowymi.
 13. Choroby nienowotworowe i nowotworowe wieku dziecięcego.
Program najbliższego wydarzenia
PROGRAM
Organizator
Partner edukacyjny
Partner techniczny
13
WYDARZENIA
13
Dni
13
Warsztaty
26
Wykłady
400
Uczestnicy
Informacje techniczne

Wymagania techniczne
Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest rejestracja poprzez formularz.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.
Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net

Regulamin
Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji na platformie Vimeo. Dodatkowa rejestracja nie będzie wymagana
Zaproszenie z linkiem do transmisji zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms.
Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.

Informacja prawna
Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Formularz Rejestracyjny

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  Miejsce pracy

  DANE KONTAKTOWE:

  Telefon

  Adres e-mail

  Numer PWZ

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  AlfaKonferencje S.C.